Velkommen til Tørring-Uldum Rideklub


TURK holder generalforsamling
d. 04.02.2020

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  samt evt. gennemgang af budget
 4. Fastsættelse af medlemskontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt
  faste hjælpere til udvalgene
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Uldum Ridecenter
 10. Eventuelt.


På valg er:
Formand, kasserer, rep. cafeterie og rep. Hal&bane, revisor

Brian fra Uldum Ridecenter.

 
 

LUKKETIDER
RIDEHUS

Mandag
16.15 - 18.15
Torsdag
18.00 - 21.00

 


R I D E H U S K O R T