Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Lene Jacobsen / turkrideklub@gmail.com
Næstformand: Trine Hedemand / turkrideklub@gmail.com
Kasserer: Marlene Roos / turkkasserer@gmail.com

Staldudvalg: Ninne Ulka / turkstald@gmail.com
Hal- og baneudvalg: Heidi Holst Damgaard / halogbane@gmail.com
Stævneudvalg: Gitte Johansen / turkstaevne@gmail.com
Cafeteriaudvalg: Lotte Amalie Rasmussen / turkcafeteria@gmail.com

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der hver især dækker forskellige områder indenfor driften af klubben.
Bestyrelsesarbejdet er på frivillig basis og dermed ikke lønnet. 

Kontakt til bestyrelsen kan ske via de ovenstående mailadresser.