Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Lene Jacobsen / turkrideklub@gmail.com
Næstformand: Trine Hedemand / turkrideklub@gmail.com
Kasserer: Marlene Roos / turkkasserer@gmail.com

Staldudvalg: Ninne Ulka / turkstald@gmail.com
Hal- og baneudvalg: Heidi Holst Damgaard / halogbane@gmail.com
Stævneudvalg: Gitte Johansen / turkstaevne@gmail.com
Cafeteriaudvalg: Lotte Amalie Rasmussen / turkcafeteria@gmail.com

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der hver især dækker forskellige områder indenfor driften af klubben. 
Bestyrelsesarbejdet er på frivillig basis og dermed ikke lønnet. 

Kontakt til bestyrelsen kan ske via de ovenstående mailadresser. 

Her kan du læse detaljeret beskrivelse af de forskellige udvalgsposter Ansvarsfordeling i bestyrelsen for TURK 2023.pdf Opdateret 19. juni 2023