Bestyrelsesmedlemmer 2024

Forretningsudvalget

Formand: Gitte Johansen / turkrideklub@gmail.com

Næstformand: Trine Hedemand / turkrideklub@gmail.com

Kasserer: Marlene Roos / turkkasserer@gmail.com


Den øvrige bestyrelse

Staldudvalg: Ninne Ulka / turkstald@gmail.com

Hal- og baneudvalg: Heidi Holst Damgaard / halogbane@gmail.com

Stævneudvalg: Zenja Møldrup Pedersen  turkstaevne@gmail.com

Cafeteriaudvalg: Lotte Amalie Rasmussen / turkcafeteria@gmail.com


Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der hver især dækker forskellige områder indenfor driften af klubben. 

Kontakt til bestyrelsen kan ske via de ovenstående mailadresser. 

Bestyrelsesarbejdet er på frivillig basis og dermed ikke lønnet. 


Suppleanter

Ud over bestyrelsen er der valgt 2 suppleanter for en etårig periode feb. 2024 - feb. 2025. Suppleanter skal tiltræde ved en af bestyrelsesmedlemmernes afgang før valgperioden afslutning.  

1. suppleant: Julie Hvas

2. suppleant Zenia Rabøl Jørgensen


Her kan du læse detaljeret beskrivelse af de forskellige udvalgsposter Ansvarsfordeling bestyrelsen feb. 2024-feb. 2025.pdf


 Opdateret 13. marts 2024