Velkommen til Tørring-Uldum RideklubGrundet forlængelsen af Corona restriktionerne
er vi desværre nødt til at udsætte den planlagte generalforsamling. Den siddende bestyrelse
varetager opgaverne med nuværende
konstellation frem til vi får mulighed for
at afholde generalforsamling.
Indkaldelse til generalforsamling

tirsdag den 23 februar kl. 19.00

 Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden jf vedtægterne:

 1, Valg af dirigent

2, Beretning fra bestyrelsen

3, Fremlæggelse af revideret regnskab

4, Fastsættelse af medlemskontingent

5, Behandling af indkommende forslag

6, Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Næstformand: Rikke Pedersen
(modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem (staldudvalg) Gitte Johansen :
(modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Stævneudvalg) Heidi Holst:
(modtager genvalg)

7, Valg af suppleanter til bestyrelsen                                                          
PAUSE

8, Valg af revisorer
Helle Nielsen (Ikke på valg i 2021)
Ellen Grimstrup (ikke på valg i 2021)
Revisor suppleant:

9, Valg af bestyrelsesmedlemmer til Uldum Ridecenter
Kasserer: Lea Hedegaard Sinding (modtager ikke genvalg)

10, Championatliste

11, Eventuelt

 Kære alle

Nuværende retningslinjer for TURK forlænges
foreløbig til den 7. februar.

 

For en god ordens skyld er retningslinjerne følgende:

- Forsamlingsloft på 5 personer
(altså der må være 5 personer i henholdsvis
stald og ridehal)

- Grundet afstandskravet på 2 meter må den
midterste strigleplads i den store stald ikke bruges

- Afstandskravet på 2 meter gælder i
både stald og ridehal

- Alle over 12 år skal bære mundbind
(såfremt man er undtaget maskepåbud anvendes vesir)

 

- Der må ikke medbringes gæster i stald og ridehal.
Børn under 18 år må have følgeskab af 1 voksen

 

- Det er ikke muligt at købe facilitetskort pt.

- ”udefrakommende” med facilitetskort
bedes sadle op udenfor

- Hvis du er syg, har symptomer eller
afventer svar på test, må du ikke komme
på TURK

 

- Brug handsker eller sprit af før og
efter brug af fælles redskaber

 

- Parter på rideskolens ponyer må komme
2 gange om ugen på valgfrie tidspunkter

- Der må ikke være nogen former for undervisning.

Her er hvad DRF siger om undervisning;
Ridehallerne må ikke benyttes til idræts-,
fritids- og foreningsaktiviteter.
Det betyder altså, at der ikke må
foregå nogen former for undervisning.


Det gælder alle steder, hvor der kan siges
at være offentlig adgang, og det betyder,
at der enten er en klub/forening/elevskole
tilknyttet på stedet, eller at der er tale om
f.eks. et privat opstaldningssted,
hvor der tilbydes opstaldning,
ridehuskort osv. mod betaling

Tidligere udmeldte retningslinjer er forsat gældende.

Vi kan på det kraftigste anbefale, at man så vidt
det er muligt fordeler sig over hele dagen,
så dem der forsat er på arbejde, stadig har
mulighed for at passe sin hest.

Book ikke mere end den højst nødvendige tid.

 


OBS !!! OBS !!! OBS !!!


Smittetrykket er forsat stigende i vores område.

Det er rigtig vigtigt for os, at passe på jer,
vores undervisere og os selv.
Derfor vil vi gøre opmærksom på, at det ikke er
tilladt at komme på TURK hvis man er syg, har symptomer, hvis nogen i familien er smittet
med COVID-19 eller hvis man er hjemsendt
fra skole/arbejde grundet smitte risiko.

 

OBS !!! OBS !!! OBS !!!


 LUKKETIDER
RIDEHUS

Mandag
16.15 - 18.15
Tirsdag
18.15 - 20.00
Onsdag
17.15 - 17.45
                        

 

R I D E H U S K O R T