Velkommen til Tørring-Uldum RideklubIndkaldelse til generalforsamling

tirsdag den 22. juni kl. 19.00

 Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden jf vedtægterne:

 1, Valg af dirigent

2, Beretning fra bestyrelsen

3, Fremlæggelse af revideret regnskab

4, Fastsættelse af medlemskontingent

5, Behandling af indkommende forslag

6, Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er:
Næstformand: Rikke Pedersen
(modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem (staldudvalg) Gitte Johansen :
(modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem (Stævneudvalg) Heidi Holst:
(modtager genvalg)

7, Valg af suppleanter til bestyrelsen                                                          
PAUSE

8, Valg af revisorer
Helle Nielsen (Ikke på valg i 2021)
Ellen Grimstrup (ikke på valg i 2021)
Revisor suppleant:

9, Valg af bestyrelsesmedlemmer til Uldum Ridecenter
Kasserer: Lea Hedegaard Sinding (modtager ikke genvalg)

10, Championatliste

11, Eventuelt
 LUKKETIDER
RIDEHUS

Mandag
16.15 - 18.15
Tirsdag
18.15 - 20.00
Onsdag
17.15 - 17.45
                        

 

R I D E H U S K O R T