Regler på staldgangen m.m.

Generelle ordensregler

· Ryd op efter dig selv 

· Fjern hestens klatter inden du forlader TURK 

· Fej strigleplads og staldgang efter dig 

· Saml affald op (også gerne hvis en anden har glemt det) 

· Fej vand i afløbet når du har brugt vandspiltovet 

· Sluk lyset når du forlader stalden og der ikke er andre til stede 

· Husk at smække døren til sadelrummet, og tjek at den er låst 

· Kontakt straks ejeren, hvis en hest viser tegn på sygdom 

· Containeren skal jævnes efter udmugning (ved behov) 

· Hunde skal føres i snor 

· Forlad aldrig en hest, der står bundet på staldgangen 

· Når elevskolen er i gang, strigler du kun på staldgangen, hvis striglepladserne er optaget 

· Ophold i stald, på baner mv. er på eget ansvar.

· Det er ikke tilladt at løbe i stalden eller bag barrieren. 

· Bestyrelsen opfordrer folk til at bære hjelm når man går ud og ind med hestene

 

Regler i ridehuset og på udendørsbanerne

Generelle sikkerhedsregler

· Opvarmning /skridten af, foregår på venstre volte på hovslaget

· Ved alm. ridning rides der ALTID venstre mod venstre skulder

· Musik er kun tilladt med én øreprop

· Brug af mobiltelefon under ridning er forbudt, dog må headset bruges i det ene øre

· Hunde må kun være i ridehallen, hvis samtlige ryttere giver accept herpå.

  Hunden skal være i snor, og må kun opholde sig i hjørnet ved porten ind til ridehallen (ved cavalettierne). 

· Ridning rundt om ridehuset må kun foregå i skridt. 

· Der skal altid rides med godkendt ridehjelm jvf. DRFs regler.

· Ryttere under 18 år skal altid springe med godkendt springvest jvf. DRF´s regler. 

· Bestyrelsen opfordrer til at alle ryttere, uanset alder, springer med godkendt springvest. 

 

Særligt når der longeres

· Det er ikke tilladt at longere, når der er undervisning i hallen (underviseren må gerne)

· Der må maks. være tre heste i hallen i alt, når der longeres

· Der er kun én, der må longere ad gangen.

  Kommer der flere ind i ridehuset, må den der longerer blive færdig, mens den ny ankommende skridter varm.

· Ved longering skal du tage hensyn til andre i ridehallen. Du må ikke svinge/smælde med pisken og råbe og drive højlydt,

  især ikke når de er unge og vågne heste er i ridehallen.

· Du må ikke longere på springbanen hvis der er andre ryttere på den.

 

Særligt omkring eneundervisning

· Eneundervisning defineres ved, at rytteren har lavet en aftale med en underviser der underviser i et bestemt tidsrum,

  f.eks. i 20 min, en halv time eller tre kvarter. 

· Ryttere der får eneundervisning, har førsteret—vis hensyn til dem 

· Får man eneundervisning skal der betales 25 kr. i gebyr. Dette gøres via hjemmesiden.

· Kan man ikke betale via klubmodul, må man i stedet betale 30 kr. på Mobile Pay nummeret 821215

· Det er til enhver tid tilladt at guide og hjælpe hvis man har aftalt dette med rytteren (hjælp ikke medmindre du bliver spurgt).

  Dette defineres ved enkelte råd til hvordan man får hesten til at gøre det ønskede, eller hvordan rytteren sidder korrekt. 

· Parter må kun ride undervisning ved en af klubbens godkendte undervisere.

  Listen over godkendte undervisere kan ses på hjemmesiden.

· Man skal ikke betale gebyr, hvis ens underviser rider hesten

· Man skal ikke betale gebyr, når man underviser sit eget barn, medmindre det decideret er undervisning, hvor man

  står på midten af banen og ”fylder” i længere tid (15 minutter og mere). 

· Privatryttere må gerne benytte sig af egne undervisere på udendørsbanerne, såfremt der er betalt 25 kr. i gebyr til TURK. 

· Det er ikke tilladt at have egen underviser indenfor. 

  

Og de vigtigste regler....

· Smil til hinanden og vær med til at TURK er et rart sted at være

· Hvisk ikke i krogene, men spørg de relevante personer

· Bær ikke sladder videre — spørg opklarende i stedet for

 

 Opdateret d. 1. juni 2023