Instruktion i ind-/udlukning af heste på TURK.

Denne instruktion er udfærdiget, på baggrund af et strakspåbud fra Arbejdstilsynet december måned 2017, for at sikre tilstrækkelig og hensigtsmæssig i instruktion i arbejdet med at trække heste til- og fra fold. Påbuddet er kommet på baggrund af et uheld på TURK medio marts 2017.

• Der må ikke trækkes med mere en én hest/pony ad gangen.

• Føler du dig ikke tryg ved at skulle trække hesten til/fra fold, skal du undlade at påbegynde ’arbejdet’. (Kontakt ejer eller staldudvalget)

• Opstår der en situation, hvor du ikke føler, at du kan holde hesten, eller føler, at det vil være usikkert at holde fast, giv da slip og flyt dig i sikkerhed væk fra hesten. (Tilkald efterfølgende hjælp til at indfange hesten)

Der skal gøres opmærksom på, at ovenstående påbud og sikkerhedsforanstaltninger er gældende for personer, der trækker heste til/fra fold på vegne af TURK.