Uldum Ridecenter (URC)

Uldum Ridecenter er en selvejende institution, hvis formål er at drive ridecenter med forskellige facetter som stald, hal og baner. 

Ridecenteret består ligesom klubben af en række bestyrelsesmedlemmer. For perioden 2023-2024 er bestyrelsesmedlemmerne følgende: 

Claus Thaisen (formand) 

Brian Kjær (næstformand)

Camilla Bank (kasserer) 

Anders Rasmussen (repræsentant Uldum Fritidscenter S/I)

Steffen Therkelsen  (repræsentant Uldum Fritidscenter S/I)

Maibrit Lund Jørgensen (suppleant)


Siden er under opbygning :-) 


Klik her for at læse Vedtægter for URC - Uldum RideCenter.pdf

Opdateret 19. juni 2023