Udvalg i bestyrelsen

For hver enkelt udvalg, følger der specifikke og særskilte opgaver med. 

forretningsudvalget sidder der 3 fra bestyrelsen. Disse er formanden, næstformanden og kasseren. Hovedopgaven for forretningsudvalget er den daglige drift og økonomien for rideklubben. 
Det er også forretningsudvalget der sørger for indkaldelse til generalforsamling, at søge fonde og legater, samt lave referater og nyhedsbreve vedrørende klubbens drift og almen information til medlemmerne. 

Staldudvalget sørger for, at vedligeholde og skabe de bedste vilkår for vores elevponyer. Det er også staldudvalget der har overblikket over pensionærer og opstaldere, samt tager imod nye opstaldere og udleverer kontrakter. 

Hal- og baneudvalget står for vedligeholdelse af ridehal og baner. Ikke forstået på den måde, at det er staldudvalget der generelt set harver baner osv, men at staldudvalget har det overordnede overblik over eventuelle forbedringer og mangler af hal og bane. Det er hal- og baneudvalget der sørger for, at banerne bliver passet efter bedste evne, ved hjælp af frivillige hænder, samt undersøger hvilke muligheder der er for eventuelle forbedringer af banerne.

Stævneudvalget står for at søge om stævneafholdelse på TURK. Stævneudvalget sørger for, at stævnerne bliver afviklet korrekt, at vi har de rigtige dommere til stævnerne, sponsorater, rosetter og lignende. Alt dette udføres også ved hjælp af frivillige hænder, da det ellers ikke er en mulighed for stævneudvalget at afvikle stævnerne, så de frivillige hænder er en meget stor hjælp. 

Cafeteriaudvalget sørger for indkøb til cafeteriet, således at cafeteriet kan udbyde et bredt sortiment af drikkevare og madvarer, når der afholdes kursus eller stævner på TURK. I cafeteriaudvalget er de også afhængige af frivillige hænder, der har muligheden for, at hjælpe til i cafeteriet i forbindelse med stævner.

Fælles for alle udvalgene er, at de alle samarbejder i én samlet bestyrelse. 

Se detaljeret oversigt over ansvarsområderne i bestyrelsen Ansvarsfordeling i bestyrelsen for TURK 2023.pdf Opdateret 19. juni 2023